Zaměstnavatel může dovolenou nařídit

Ano, skutečně zaměstnavatel nařídit dovolenou. Zaběhnutá praxe říká a funguje tak, že zaměstnanec žádá o dovolenou, kterou následně schvaluje zaměstnavatel. Tu pak dostane, nebo se s vedoucím pracovníkem domluví jinak.

U stálých provozů to může být komplikované

Problém může nasta ve chvíli, kdy společnost má stálý provoz, nebo potřebuje pro svůj provoz daný počat pracovníků. V některých oborech tedy zaměstnavatelé rozkládají dovolenou postupně zaměstnancům, nebo zřizují tzv. firemní dovolené, kdy se celý provoz uzavře na potřebnou dobu. Nejčastěji na dobu 14 dnů. Následně zbylé dny dovolené nechává zaměstnavatel rozložit zaměstance během roku, ale není to jeho povinnost. Zaměstnavatel může nařídit kopletně celou dovolenou, pouze musí dodržet, že jeden úsek musí mít minimálně 2 týdny v kuse.

Co vše musí zaměstnavatel dodržet

 - Informovat zaměstnance písemně o nařízené dovolené minimálně 14 dní předem
 - Zaměstnavatel, který nařizuje kompletní dovolenou musí, alespoň jeden úsek ponechat v délce 2 týdnů

 

Příklad : Společnost, která na linkovém provozu šije peněženky, nařizuje dovolenou na 2 týdny o prázdninách a jeden týden o vánočních svátcích. Vždy několik měsíců předem tyto termíny oznámí zaměstnancům. Zaměstnancům zbývá 5 dní dovolené, kterou si mohou žádat během roku.

 

 


Andrea Hájková | 2019-06-19


Klíčová slova

zaměstnavatel

dovolenou

dovolené

zaměstnancům

provoz

nařizuje

roku

dobu

dodržet

úsek