Všeobecné obchodní podmínky

 • I.
  Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ALSENTA s.r.o., se sídlem Na Blatech 1138, 39501 Pacov, IČ 28076753, zapsaná v obchodním rejstříku C 15846 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích je provozovatelem služby irekrut.cz Dále jen Alsenta.

  1.2 Práva a povinnosti ALSENTA a uživatelů, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínky(dále jen VOP) se řídí Podmínkami uvedené na této adrese https://www.b2bpoptavka.cz/obchodni-podminky/.

  1.3 Každý Uživatel irekrut.cz je povinen se seznámit s VOP, kdy užíváním služby s VOP souhlasí a je povinen se jimi řídit.
 • II.
  Přehled a funkce služby 2.1 ALSENTA umožňuje zakoupit placený inzerát, který získává přednostní pozici s logem a zobrazení na dalších službách ALSENTA. Služby jsou v rozsahu uvedeném v sekci Registrace.

  2.2 ALSENTA si vyhrazuje právo smazat placený inzerát Inzerenta bez náhrady, a to v případě, kdy vyjde najevo, že tento inzerát porušuje VOP.
 • III.
  Poskytnutí informací 3.1 Inzerent se zavazuje prezentovat pouze pravdivé informace, které nejsou zavádějící nebo mohou být klamavé a zaměnitelné s jinou osobou.

  3.2 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný Inzerent
 • IV.
  Podmínky inzerování 4.1 ALSENTA si vymezuje právo odstranit inzerát, dle uvážení.

  4.2 Inzerát je zobrazen po dobu 30 dní, pokud není prodloužena jeho platnost

  4.3 Při porušení VOP si ALSENTA vyhrazuje právo odstranit uživatelův účet
 • V.
  Odpovědnost za škodu 5.1 ALSENTA neodpovídá za možný dočasný výpadek služeb

  5.2 ALSENTA neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení

  5.3 ALSENTA neodpovídá za jakékoli škody vzniklé poskytnutím nepravdivých či neúplných informací v Inzerci

  5.4 Za každý jednotlivý zobrazený inzerát odpovídá vždy Inzerent, ALSETA nenese zodpovědnost za uvedené informace v Inzerci
 • VI.
  Nakládání s daty a práce a ochrana osobních údajů 1.1 Společnost ALSENTA s.r.o. se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve vztahu k Uživateli a Inzerentovi.

 • VII.
  Závěrečná ustanovení 7.1 ALSENTA je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi ALSENTA a Uživateli se však vždy řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

  7.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.3.2019.