PopisProsíme zájemce, aby se pečlivě seznámili s podmínkami výběrového řízení na: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/5107986

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad
pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště v Karlových Varech, Západní 1800/19. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2400@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID q9in2ev.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 240267 odborný/vrchní referent v oddělení kontrolním“. Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěFinanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště Karlovy Vary, Západní 1800/19, 360 01 Karlovy Vary 1 Mzda minimálně22000 Kč Mzda maximálně31200 Kč Nastoupit od2019-08-15

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-06-17T14:34:36

Společnost

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
  • GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
  • Kontakt : Hana Fišerová
  • E-mail : Hana.Fiserova@fs.mfcr.cz
  • Adresa : Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště Karlovy Vary, Západní 1800/19, 360 01 Karlovy Vary 1

Klíčová slova

služebního

úřadu

lhůtě

žádost

adresu

datové

prostřednictvím

podatelnu

slovy

řízení