PopisPosuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, nebo osobně podané
na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu
elektronické pošty služebního úřadu posta@msp.justice.cz nebo prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky: kq4aawz).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada
oddělení vnější legislativy – 41 VŘ)“.

Je také nutné splňovat vysokoškolské vzdělání v oboru právo (magisterský stupeň).

Žádost a více informací na?
https://eudeska.justice.cz/vyberova-rizeni

Nebo na:
https://kariera.justice.cz/volne-pozice Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěVyšehradská 424/16, Nové Město, 128 00 Praha 28 Mzda minimálně30170 Kč Mzda maximálně45340 Kč Nastoupit od2019-08-15

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-06-28T11:45:32

Společnost

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
  • MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
  • Kontakt : Jana Lemfeldová
  • Telefon : +420 221 997 523
  • E-mail : jlemfeldova@mps.justice.cz
  • Adresa : Vyšehradská 424/16, Nové Město, 128 00 Praha 28

Klíčová slova

úřadu

lhůtě

žádost

prostřednictvím

slovy

služebního

být označena

služební

řízení

výběrové