PopisOdborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem v České inspekci životního prostředí

Dle praxe nástupní plat 24 230 Kč až 36 130 Kč.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2019.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Podmínkou je vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 8. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@cizp.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: zr5efbb).
Podmínky, včetně dokladů bez nichž nebudou žádosti posuzovány, jsou uvedeny na stránkách České inspekce životního prostředí v sekci Volná místa.
Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostPružná pracovní doba PracovištěČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Oblastní inspektorát, Výstupní 1644, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7 Mzda minimálně24230 Kč Mzda maximálně36130 Kč Nastoupit od2019-09-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-06-29T02:15:03

Společnost

Česká inspekce životního prostředí
  • Česká inspekce životního prostředí
  • Kontakt : Lucie Majerová
  • Telefon : +420 475 246 053,731 688 403
  • E-mail : lucie.majerova@cizp.cz
  • Adresa : ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Oblastní inspektorát, Výstupní 1644, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7

Klíčová slova

služebního

úřadu

služebním

životního

prostřednictvím

lhůtě

podané

adresu

žádosti

inspekce