PopisNáplň práce:
Výkon právních činností ve věcech právních předpisů a majetku obce, výkon přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Kvalifikační předpoklady:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu právního zaměření; schopnost logického a analytického myšlení při řešení problémů, samostatnost, komunikativnost, vysoké pracovní nasazení, empatie, znalost práce na PC (Word, Excel), znalost občanského zákoníku, zákona o obcích, správního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Výhodou praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost (při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužitía majetku), příp. odborná způsobilost prokázaná zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení.

Termín podání přihlášky:
Do 29.07.2019 11:30 hod (v uvedeném termínu musí být přihláška doručena na podatelnu Městského úřadu Kojetín). Přihlášky doručte na adresu: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 75201 Kojetín, v zalepené obálce s nápisem: NEOTVÍRAT – výběrové řízení, referent – právník.
Bližší informace:
- Bc. Jana Nakládalová, vedoucí odboru VVŠK, tel.: 581 277 420, 773 286 228, e-mail: j.nakladalova@radnice.kojetin.cz
- Bc. Jiří Stav, tajemník MěÚ, tel.: 581 277 404, 608 981 971, e-mail: j.stav@radnice.kojetin.cz.
Platné znění a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce - www.kojetin.cz Minimální vzděláníBakalářské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMasarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín Mzda minimálně21500 Kč Mzda maximálně32300 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-07-04T03:48:30

Společnost

Město Kojetín
  • Město Kojetín
  • Kontakt : Jana Nakládalová
  • Telefon : +420 581 277 420
  • E-mail : j.nakladalova@radnice.kojetin.cz
  • Adresa : Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

Klíčová slova

řízení

zákona

pořádku

občanského

kojetín

přestupky

praxe

tel

programu

studijním