PopisKrajský soud v Českých Budějovicích vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo:
ASISTENT/ ASISTENTKA SOUDCE KRAJSKÉHO SOUDU

Požadujeme:
" ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
" státní občanství České republiky
" trestní bezúhonnost
" způsobilost k právním úkonům
" samostatnost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti
" znalost práce na PC: MS Office, Outlook, Internet na uživatelské úrovni
Další informace:
" odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, pl. tř. 13,
zvl. příplatek podle § 8 odst. 2 písm. c) cit. nařízení vlády
" pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
" výběr uchazečů bude proveden na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru. O přesném čase pohovoru budou zájemci, kteří doložili kompletní a úplné doklady, vyrozuměni (e-mailem)

Uchazeč podá písemnou přihlášku, v níž uvede:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) kontaktní telefon, mail, adresa
f) datum a podpis uchazeče.

K žádosti uchazeč připojí:
a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
b) doklad o dosaženém vzdělání - ověřená kopie
c) motivační dopis
d) výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíce
e) prohlášení podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci asistenta soudce, a to v rozsahu pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče)

Předpokládaný nástup: září 2019
Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 8. 2019

Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, č. dv. 11 (přízemí)
- písemně na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, personální oddělení, Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, PSČ 370 84

Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěZátkovo nábř. 10/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 Mzda minimálně26480 Kč Nastoupit od2019-09-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-07-13T03:09:27

Společnost

Krajský soud v Českých Budějovicích
  • Krajský soud v Českých Budějovicích
  • Kontakt : Personální odd.
  • E-mail : Osobně na podatelnu či na adresu
  • Adresa : Zátkovo nábř. 10/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Klíčová slova

české

českých

budějovicích

řízení

krajský

zátkovo

soud

písemnou

pohovoru

osobních