Popismísto výkonu práce : Vrbno p/P
MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
tajemník Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
vyhlašuje
v souladu se zákonem číslo 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení
na místo
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Druh práce: vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Platová třída: 11. řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Požadavky: splnění povinnosti dle § 7 odst. 5 a předpokladů daných v § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Požadavky na vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo vysokoškolské vzdělání a 5 let praxe v oboru stavebnictví
Předpokládaný nástup: září 2019/dohodou
Další požadavky:
• velmi dobrá uživatelská práce na PC
• samostatnost, spolehlivost, ochota dalšího vzdělávání
• zdravotní způsobilost
• nekuřácké pracoviště
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
• praxe ve státní a veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
• znalost právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákon č.500/2004 Sb., správní řád)
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days, příspěvek na stravování a další benefity
Požadované doklady:
Písemná přihláška s údaji stanovenými v § 7 odst. 4 zákona:
• jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis s uvedením dosavadních zaměstnání a odborných znalostí a dovedností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – lze doložit při jednání výběrové komise
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, adresa a způsob podání přihlášky:
• poštou nebo osobně na podatelnu úřadu v zalepené obálce označené „Vedoucí - VaŽP“, adresa MÚ Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Termín doručení přihlášky: 19. 8. 2019 do 16:00 hodin
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení kdykoli bez udání důvodů zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly (§9 odst. 6 zák. č. 312/2002 sb.). Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
Z : 6.8.2019 Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěNádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem Mzda minimálně22000 Kč Nastoupit od2019-09-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-08-07T02:19:18

Společnost

Město Vrbno pod Pradědem
  • Město Vrbno pod Pradědem
  • Kontakt : Miroslav Adámek
  • Telefon : +420 554 795 101
  • Adresa : Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Klíčová slova

vrbno

uchazeče

oboru

práce

vzdělání

praxe

výběrové

stavebnictví

odst

místo