PopisREFERENT / REFERENTKA PAMÁTKOVÉ PÉČE - za rodičovskou dovolenou - pracoviště Jičín.
Uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk,
absolvoval vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oborech - architektura, pozemní stavitelství, dějiny umění, historie nebo další příbuzné obory, přednostně se zaměřením na památkovou péči.
Dále má dobré komunikační schopnosti, pracuje na PC, vlastní řidičský průkaz sk. B, vítána zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy a znalost cizího jazyka.
Přihlášky do výběrového řízení obsahují jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Uvítáme telefonický a elektronický kontakt na uchazeče.
Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín, k rukám vedoucího Městského úřadu Jičín, Ing. Petera Bareše, nebo odevzdány na podatelně MěÚ do 20.9.2019.
Zaměstnanecké výhody:
5 týdnů dovolené, stravenky, další zaměstnanecké benefity

Pozice je vhodná i pro absolventy i pro osoby zdravotně znevýhodněné. Minimální vzděláníVyšší odborné SměnnostPružná pracovní doba PracovištěŽižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1 Mzda minimálně19760 Kč Mzda maximálně29740 Kč Nastoupit od2019-10-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-08-27T01:58:03

Společnost

Město Jičín
  • Město Jičín
  • Kontakt : Martin Mezera
  • Telefon : +420 493 545 190
  • E-mail : mezera@mujicin.cz
  • Adresa : Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Klíčová slova

jičín

uchazeče

datum

státním

vzdělání

občanem

doklady

místo

památkové

prokazující