PopisMísto výkonu práce:
Tovární č.p. 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9

Nástup možný ihned.
Popis práce:
Manipulační dělník provádí manipulaci s materiálem, řídí VZV.
Dle pokynů předáka manipulační skupiny převáží materiál pro výrobu (chemikálie, obaly) vychystané skladníkem zásobování do výrobních provozů.
Dle pokynů předáka manipulační skupiny převáží polotovary a hotové výrobky na určené místo.
Provádí čerpání materiálu z přepravních prostředků do zásobníků a menších obalů, při této činnosti se řídí platnými provozními řády.
Provádí další potřebnou manipulaci s materiálem.
Při své činnosti dodržuje zásady BOZP, požární ochrany, se kterými byl seznámen.
Při obsluze zařízení se řídí stanovenými technologickými postupy, provozními řády zařízení, požárními řády zařízení a pokyny provozního dispečera a předáka manipulační skupiny.
Před zahájením své činnosti provede kontrolu svěřeného manipulačního prostředku (kontrolu funkčnosti ovládacích prvků, brzd, pneumatik a jejich nahuštění). Zjištěné závady nahlásí předákovi manipulační skupiny.
Pravidelně kontroluje stav provozních náplní, provádí jejich doplňování.
Provádí drobnou údržbu a očistu manipulačního prostředku.
Nesmí používat manipulační prostředek, který by pro svůj stav a závady mohl ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit požár, škody na životním prostředí nebo majetkové škody.
Při odchylném průběhu čerpání nebo poruše zařízení, který mohou mít za následek vznik havarijního stavu, provede dle situace, svých znalostí a zkušeností a dle provozního řádu zařízení (je-li v něm takový stav popsán) neprodleně zásah k odvrácení rizika havárie. Současně oznámí co nejdříve vzhledem ke konkrétní situaci tuto skutečnost předákovi manipulační skupiny nebo mistru výroby.
Při obsluze zařízení a manipulaci s látkami je povinen používat předepsané OOPP.
Účastní se zdravotních prohlídek k ověření zdravotní způsobilosti a školení a přezkoušení z odborné způsobilosti v rozsahu požadavků na odbornou způsobilost.
U činností vyžadujících odbornou způsobilost dodržuje stanovené pracovní postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, se kterými byl seznámen při školení a ověření odborné způsobilosti.
Vykonává další činnosti (drobnou údržbu zařízení, nátěry konstrukcí, údržbu ploch) dle pokynů předáka manipulační čety a mistra výroby.
Nadřízený pracovník - předák manipulační skupiny
Požadovaná odborná způsobilost: - řidič VZV

Nabízíme:
Stravování na pracovišti, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, odměny dle individuálních pracovních výsledků

Kontakt: Ing. Michal Urbánek, e-mail: michalurbanek@chemotex.cz Minimální vzděláníStřední odborné (vyučen) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěCHEMOTEX Děčín a. s. - 01 (sídlo), Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9 Mzda minimálně20000 Kč Mzda maximálně21000 Kč Nastoupit od2019-02-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-01-04T02:41:16

Společnost

CHEMOTEX Děčín a.s.
  • CHEMOTEX Děčín a.s.
  • Kontakt : Josef Urbánek
  • Telefon : +420 412 709 212
  • Adresa : CHEMOTEX Děčín a. s. - 01 (sídlo), Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9

Klíčová slova

manipulační

zařízení

dle

činnosti

předáka

ochrany

manipulaci

skupiny

řídí

pokynů