PopisCHARAKTER: vědeckovýzkumná činnost uchazeče: komfort vlákenných útvarů, zejména studiem vazby prostředí - oděvní vrstvy (textlil. sendvič. struktura) - člověk, studium komfortu profesních ochrann. oděvů, i textil. komponent autosedaček, studium aplikací smart oděvů pro dosažení optimál. transportu teploty a vlhkosti přes sendvič. struktury oděvů. DOVEDNOSTI: publik. aktivity ve výše uvedené vědecké činn., znalost metod a přístrojů pro hodnocení oděv. komfortu a transport. jevů u sendvič. textil. struktur, znalost AJ na min. úrovni B1.VZDĚLÁNÍ:ukončené VŠ vzdělání - obor s textil. zaměřením s odborností v obl. komfortu vlákenných útvarů, titul PhD. či jeho zahr. obdoba - max. 7 let od udělení titulu, uchazeč musí být výzkum. prac. ze zahraničí, tzn. že v posl. 3 letech minim. Celé 2 roky působil mimo území ČR v obl. výzkumu na prac. úv. min. 0,5 nebo byl studentem PhD.. PRACOVNÍ POMĚR: 100% úv., pr. sml.- doba určitá 6 měs.. NÁSTUP: nejpozději leden 2020/dle dohody, mzd. tř.C3(R3), dle vnitř. mzd. předpisu. Podrobné informace (kritéria) o výběrovém řízení jsou uvedeny na web. stránkách TUL (https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista). Přihlášku do VŘ doručte e-mailem(volnamista@tul.cz) nebo poštou do 9.10.2019. Minimální vzděláníDoktorské (vědecká výchova) SměnnostPružná pracovní doba PracovištěTUL - Fakulta textilní, Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1 Mzda minimálně40000 Kč Mzda maximálně70000 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-11T03:42:56

Společnost

Technická univerzita v Liberci
  • Technická univerzita v Liberci
  • Kontakt : Alena Šírková
  • E-mail : volnamista@tul.cz
  • Adresa : TUL - Fakulta textilní, Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Klíčová slova

textil

komfortu

oděvů

sendvič

phd

obl

vlákenných

útvarů

studium

prac