PopisMísto výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Charakteristika vykonávané práce:
- vypracovávání kupních smluv, darovacích smluv, směnných smluv, smluv o zřízení věcného břemene, nájemních smluv, smluv o výpůjčce, vypracovávání návrhů na zápis práv do katastru nemovitostí, vypracovávání souhlasných prohlášení k nemovitému majetku, vypracovávání souhlasů s umístěním staveb a souhlasů s užíváním pozemků v rámci územního a stavebního řízení, příprava podkladů pro rozhodování orgánů Olomouckého kraje o dispozici s nemovitým majetkem kraje, kontrola evidence nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje
Požadavky:
dosažené vzdělání:
- VŠ, obor vzdělání právo
- znalosti oboru: občanské právo, smlouvy, zákon o krajích
- praxe ve veřejné správě výhodou; praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou,
- další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office 2010), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet.

Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici právník oddělení evidence a správy majetku na Odboru majetkovém, právním a správních činností Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte POUZE na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kancelář ředitele, Oddělení personální, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 27.9.2019 do 12:00 hodin. Kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Bartoň, telefon: 585 508 422, email: t.barton@olkraj.cz.

K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
- Čestné prohlášení o bezúhonnosti.
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet. Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěKrajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-09-11

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-12T03:07:57

Společnost

Olomoucký kraj
  • Olomoucký kraj
  • Kontakt : Tomáš Bartoň
  • Telefon : +420 585 508 422
  • E-mail : t.barton@olkraj.cz
  • Adresa : Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Klíčová slova

smluv

olomouckého

řízení

kraje

vypracovávání

oddělení

majetku

výhodou

pracovní

výběrového