Popis-platové rozpětí od 21480,- Kč -32290,- Kč podle zápočtu let odborné praxe a osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce mlže být poskytnut až do výše 16140,- Kč
- zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, informačních systémů, aplikací pro koncové uživatele, sítí databází apod. Zejména v těchto oblastech:
- uživatelská podpora pracovních stanic s OS Windows a Windows serverem, včetně tiskáren a dalších připojených zařízení podpora a správa aplikací klient/server a správa aplikací v prostředí MS Office, Exchange Server, MSSQL, Oracle. Podpora a správa pracovních stanic a aplikací tenkých klientů v prostředí VMWare, VMWare vSphere. Podpora a správa GIS aplikací v prostředí GeostoreV6,Marushka. Podpora provozu a správa Windows serverů v prostředí VMWare vSphere. Podpora a správa provozu aktivních prvků - switch, router(CISCO,HP) v síti LAN. Správa databází MS SQL a Oracle. Správa uživatelů v prostředí Windows Active Directory. Organizace a správa zálohování v prostředí programu Veeam.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let,
- bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme: vzdělání VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu,prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí; samostatnost, pečlivost,spolehlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti,
Výhodou: praxe v oboru, další znalosti k dané činnosti, praxe v oblasti technologií a správ GIS, praxe v prostředí VMWare
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
-přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; statní příslušnost; místo trvalého pobytu uchazeče; číslo občanského průkazu; datum a podpis uchazeče
K PŘIHLÁŠCE SE PŘIPOJÍ TYTO DOKLADY:
- strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY: 15.10.2019 do 10:00hod. na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel.:315 635 430,431 Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz Pracovištěnáměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-17T03:05:35

Společnost

Město Mělník
  • Město Mělník
  • Kontakt : Oddělení personální a mzdové
  • Telefon : +420 315 635 430;431
  • Adresa : náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Klíčová slova

správa

prostředí

podpora

aplikací

praxe

windows

uchazeče

vmware

občanem

databází