PopisOZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Vedoucí odboru školství"
s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Máte rádi výzvy a dynamické pracovní prostředí a nedělá Vám problém řešit nenadále pracovní situace? Jste schopni se rychle orientovat v nové problematice a nedělá Vám problém pracovat v zátěžových situacích, tak Vám představíme stručný souhrn činností vedoucího/cí odboru školství:

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a zákony souvisejícími metodicky řídí a dohlíží na činnost škol a školského zařízení, kontroluje dodržování právních předpisů v okruhu své působnosti, spolupracuje při tvorbě právních předpisů města a zajišťuje kontrolu jejich dodržování v působnosti svého odboru, spolupracuje při sestavování rozpočtu, jeho realizaci a kontrole, odpovídá za nepřekročení a účelné využití rozpočtem stanovených finančních prostředků, zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z náplně práce odboru a z usnesení ZM a RM včetně následné kontroly, připravuje podklady pro jednání ZM a RM, pro jednání výborů ZM a komisí RM, pro jednání vedení města a odpovídá za jejich kvalitu, věcnou a formální správnost, v rozsahu daném pověřením zastupuje město a jeho zájmy, koordinuje práci odboru s prací ostatních útvarů MMCH.

Na co se můžete těšit?
" Na chuť do práce, kterou získáte díky 25 dnům dovolené a 4 dnům indispozičního volna navíc,
" máme pro Vás nachystanou elektronickou kartu Edenred na stravování ve výši 80, Kč za odpracovaný den, můžete s ní platit v široké síti restaurací a obchodů,
" příspěvek na soukromé životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 400,- Kč nebo 800,- Kč (bonus zaměstnavatele po 3 letech, které ale v našem kolektivu utíkají velmi rychle),
" příspěvek sociálního fondu na zotavenou ve výši 6.500,- Kč ročně také po 3 odpracovaných letech,
" možnost vzdělávat se v odborných kurzech a v kurzech cizích jazyků, dle Vašeho výběru, na kterou Vám přispějeme částkou 6.000,- Kč ročně,
" Vy a Vaše rodina můžete využívat naše zvýhodněné mobilní tarify,
" pružnou pracovní dobu,
" jistotu a stabilitu práce.

Platové zařazení:
" platové ohodnocení ve 12. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 23.270 Kč - 34.970 Kč dle uznatelné praxe,
" osobní příplatek ve výši až 100% nejvyššího stupně dané třídy (až 34.970 Kč), po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu,
" příplatek za vedení, odpovídající pozici s vysokou mírou zodpovědnosti, ve výši až 30% nejvyššího stupně dané třídy (až 10.491 Kč), po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Bez čeho se ale neobejdete? Bez informací, jak se do výběrového řízení přihlásit a koho se zeptat:
informace k pracovnímu místu na tel. čísle: 474 637 470, 606 648 737, Bc. Dagmar Mikovcová, vedoucí odboru školství.

Ostatní informace nutné k přihlášení do výběrového řízení na www.chomutov-mesto.cz

Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostPružná pracovní doba PracovištěZborovská 4602, 430 01 Chomutov 1 Mzda minimálně23270 Kč Mzda maximálně34970 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-19T01:56:53

Společnost

Statutární město Chomutov
  • Statutární město Chomutov
  • Kontakt : Dagmar Mikovcová
  • Telefon : +420 474 637 470
  • E-mail : d.mikovcova@chomutov-mesto.cz
  • Adresa : Zborovská 4602, 430 01 Chomutov 1

Klíčová slova

odboru

výši

dle

můžete

město

řízení

práce

pracovního

jednání

výběrového