PopisMísto výkonu práce: Česká Kamenice

Minimální požadavky vyhlašovatele:
- minimálně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
- předložení plánu rozvoje městských sportovišť a ubytovacích zařízení na následující 3 roky,
rozsah max. 5 normostran

Pozice zahrnuje činnosti týkající se správy sportovní haly, atletického oválu, workoutových a dětských hřišť, fotbalového areálu, koupaliště či turistické ubytovny.
Vedoucí nově zřizované organizační složky bude mít za úkol koordinovat správu a rozvoj všech těchto
zařízení tak, aby se stále zvyšovala jejich dostupnost, kvalita a míra využití.

Výhodou tedy je:
- praxe v oblasti vedení ubytovacích zařízení či sportovních areálů
- řidičský průkaz skupiny B
- zkušenost s vedením menšího kolektivu lidí
- zkušenost s provozováním koupališť a kempů
- kreativita a výborné organizační schopnosti

Platové zařazení:
. platová třída dle dosaženého vzdělání a praxe + příplatek za vedení, osobní ohodnocení dle
výkonu + motivační odměny při plnění stanovených cílů

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a příp. titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana),
- datum a podpis

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
- plán rozvoje městských sportovišť a ubytovacích zařízení na následující 3 roky (v rozsahu max. 5 normostran)

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh): do 10. 10. 2019 do 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky:
obálku označenou „VŘ – ved SUM“, zaslat na adresu: Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenicenebo elektronicky datovou schránkou.

Podrobnější informace podá:
. starosta města (tel. 721 080 865, email starosta@ceska-kamenice.cz)
. nebo tajemník MěÚ (tel. 776 500 137, email tajemnik@ceska-kamenice.cz) Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMěsto Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo), Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Mzda minimálně28000 Kč Mzda maximálně35000 Kč Nastoupit od2020-01-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-09-24T01:55:08

Společnost

MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
  • MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
  • Kontakt : Vítězslav Vlček
  • Adresa : Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo), Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Klíčová slova

česká

místo

ubytovacích

zařízení

přihlášky

pobytu

číslo

dokladu

zkušenost

vedení