PopisPožadavky na odborného hodnotitele projektů na provoz registrovaných sociálních služeb:
a) vysokoškolské vzdělání a praxe minimálně 5 let v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb,
b) praxe alespoň 2 roky s hodnocením projektů v oblasti registrovaných sociálních služeb nebo praxe alespoň 2 roky s administrací projektů v oblasti registrovaných sociálních služeb,
c) uchazeč není prokazatelně ve střetu zájmů: není zaměstnancem, členem statutárního orgánu žadatele nebo poskytovatele registrovaných sociálních služeb, který působí na území ORP Kutná Hora; není členem orgánu, který participuje/rozhoduje o rozdělování finanční podpory na poskytování registrovaných sociálních služeb působících území ORP Kutná Hora,
d) uchazeč doloží profesní životopis,
e) uchazeč prokáže svou bezúhonnost, dodatečně po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení výpisem z rejstříku trestů,
f) výhodnou jsou pro uchazeče reference třetích osob o jeho praxi a schopnostech v oblasti odborného hodnocení žádostí o dotace.
Zájemce o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 25.10.2019 včetně:
1. volně koncipovanou přihlášku do výběrového řízení,
2. krátký volně koncipovaný motivační dopis,
3. strukturovaný profesní životopis,
4. čestné prohlášení o délce a obsahu dosavadní praxe s hodnocením projektů v oblasti registrovaných sociálních služeb nebo praxe s administrací projektů v oblasti registrovaných sociálních služeb,
5. čestné prohlášení, že zájemce není prokazatelně ve střetu zájmů: není zaměstnancem, členem statutárního orgánu žadatele nebo poskytovatele registrovaných sociálních služeb, který působí na území ORP Kutná Hora; není členem orgánu, který participuje/rozhoduje o rozdělování finanční podpory na poskytování registrovaných sociálních služeb působících území ORP Kutná Hora,
6. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Při výběrovém řízení je dále požadováno, aby zájemce písemně zpracoval zadané hodnocení vzorového projektu. Zadání úkolu bude zájemci zasláno na základě jeho žádosti, kterou bude zájemce adresovat vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví slesingr@mu.kutnahora.cz. Lhůta pro vypracování úkolu nebude činit méně než 4 dny.
Všechny bližší informace (předpoklady, požadavky) k obsazení tohoto pracovního místa jsou zveřejněny ve vyhlášeném výběrovém řízení. Přihlášku s dalšími požadovanými dokumenty uchazeči doručí na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora do 25.10.2019 včetně poštou nebo osobně v obálce na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora. Obálku označí: "Neotvírat - výběrové řízení - odborný hodnotitel projektů na provoz registrovaných sociálních služeb".
Stručný popis pracovní činnosti: Odborné hodnocení projektových žádostí v souladu s platnými pravidly Programu pro poskytování dotací na soc. účely pro rok 2020.
Jedná se o dohodu o provedení práce, max. 300 hodin za kalendářní rok. Odměna je 350,- Kč/btto za jedno vypracované hodnocení (posudek).
Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěHavlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1 Mzda minimálně350 Kč Nastoupit od2019-11-15

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-01T01:55:21

Společnost

Město Kutná Hora
  • Město Kutná Hora
  • Kontakt : Marián Šlesinger
  • Telefon : +420 327 710 285
  • E-mail : slesingr@mu.kutnahora.cz
  • Adresa : Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Klíčová slova

sociálních

registrovaných

kutná

oblasti

projektů

služeb

řízení

hora

praxe

orgánu