PopisMísto pracoviště:
-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení, termín uzávěrky přihlášek: 30. 9. 2019

Upřesňující údaje:
- nástup dle dohody

- Charakteristika vykonávané práce: zajišťování přípravy investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce VŘ/OISM do 14.10.2019. Náležitosti písemné přihlášky: jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, datum a vlastnoruční podpis uchazeče, příp. kontaktní spojení, tj. telefon, e-mail. K přihlášce zájemce připojí přílohy: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních; ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.

- Předpoklady: vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního zaměření; státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka.

- Požadavky: praxe ve stavebnictví doporučena, uživatelská znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B, flexibilita a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti. Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:
- stravenky, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Minimální vzděláníVyšší odborné SměnnostNeurčeno PracovištěMěsto Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs n.Labem-St.Bol.1 Mzda minimálně19760 Kč Mzda maximálně29740 Kč Nastoupit od2019-10-20

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-01T01:55:21

Společnost

MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
  • MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV
  • Kontakt : Karel Janský
  • Adresa : Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 25001 Brandýs n.Labem-St.Bol.1

Klíčová slova

přihlášky

místo

labemstará

vzdělání

státní

písemné

uchazeče

práce

datum

boleslav