PopisPracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, nejdéle do 30. 4. 2022), tříměsíční zkušební doba. Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.
Místo výkonu práce: Jaroměř.
Platové zařazení: 10. platová třída.

Popis pracovní činnosti:
Referent/referentka územního plánování vykonává činnosti v přenesené působnosti úřadu územního plánování ve správním obvodu města Jaroměře, obce s rozšířenou působností, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zejména:
- vydává jako orgán územního plánování závazná stanoviska,
- pořizuje územní a regulační plány pro území města Jaroměř a na žádost pro obce ve svém správním obvodu,
- podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
- vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

Požadavky - předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR,
- minimální věk 18 let,
- znalost jednacího jazyka,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost.

Zaměstnanecké výhody: další vzdělávání, 25 dní dovolené, stravenky, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, využití rekreačního zařízení města, dále dle Kolektivní smlouvy.

Více informací: https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/

Důležité upozornění: přesný čas a místo konání ústního pohovoru výběrového řízení bude sdělen telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek do VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do ústního kola výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 31. 10. 2019 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte "Opakované VŘ č. 35/2019 - referent/ka územního plánování - neotvírat".

Podrobnější informace - pan Ing. Martin Hofman, tel.: 491 847 250, 604 906 722, e-mail: hofman@jaromer-josefov.cz Minimální vzděláníVysokoškolské SměnnostJednosměnný provoz Pracovištěnám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 1 Mzda minimálně18810 Kč Mzda maximálně28320 Kč Nastoupit od2019-11-04

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-02T02:24:39

Společnost

Město Jaroměř
  • Město Jaroměř
  • Adresa : nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř 1

Klíčová slova

plánování

výběrového

územního

činnosti

města

řízení

jaroměř

obce

dle

zákona