PopisZástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Náplň práce:
Souhrnné práce při zajišťování výkonu státní správy na úseku stavebního řádu obecným stavebním úřadem. Vydávání rozhodnutí a opatření dle stavebního zákona (např. vydávání územních souhlasů, územně plánovacích informací o umístění staveb, územních rozhodnutí - o umístění staveb, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu, posouzení veřejnoprávních smluv nahrazujících povolení a následné uzavírání těchto smluv, stavební povolení, souhlasy s ohlášením staveb, kolaudační souhlasy, souhlasy se změnou užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání staveb a pod.). Projednávání přestupků na úseku stavebního zákona ve svěřené oblasti. Vedení vyvlastňovacího řízení pro svěřenou oblast dle zákona o vyvlastnění. Vedení exekučních řízení dle správního řádu kromě peněžitého vymáhání. Vyřizování stížností za svěřenou oblast. Provádění státního stavebního dohledu a kontrolních prohlídek staveb.
Požadavky pro vznik pracovního poměru úředníka:
" splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu, dle §13a stavebního zákona
" vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, architektonického nebo právnického směru
" výhodou zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro stavební řízení.
" komunikativnost, kreativita, spolehlivost, samostatnost
" dobrý slovní i písemný projev
" řidičský průkaz sk. B, schopnost aktivního užívání osobního vozidla
" práce na PC (Windows, Excel, Word, atd. )
" znalost zákonů výhodou (stavební zákon a prováděcí vyhlášky, správní řád, zákon o obcích, zákon o přestupcích)
" praxe v oblasti státní správy výhodou.
Podání přihlášek
Přihlášky se podávají písemně poštou nebo podáním na podatelně
Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
V obálce s označením "NEOTEVÍRAT- přihláška do výběrového řízení
na pozici úředníka oddělení výstavby.
Termín předložení přihlášek do 31.10.2019 do 14.00 hod.
Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, u vedoucí odboru životního prostředí a výstavby Ing. Věry Šulové, tel. č. 739 503 659, email: sulova.zp@roznov.cz.


Minimální vzděláníBakalářské SměnnostJednosměnný provoz PracovištěMasarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-12-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-03T02:26:11

Společnost

Město Rožnov pod Radhoštěm
  • Město Rožnov pod Radhoštěm
  • Kontakt : Věra Šulová
  • Telefon : +420 739 503 659
  • E-mail : sulova.zp@roznov.cz
  • Adresa : Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1

Klíčová slova

stavebního

dle

staveb

užívání

stavební

rozhodnutí

změně

zákon

souhlasy

zákona