PopisKO: Vyhlídalová Simona, tel.: 558 877 826, 733 164 563, e-mail: vedoucidz@zamekdz.cz.
Způsob a místo podání přihlášky: poštou, nebo osobně na adrese: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice. Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení č.4/2019".
Lhůta pro podání přihlášek: 21.10.2019 do 12:00 hod. Životopisy doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem + akreditovaný kurz dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (výhodou, není podmínkou - kurz je možné absolvovat do 18 měsíců od nástupu), je vyžadováno doložení absolvování kurzu k výběrovému řízení
- zdravotní způsobilost
- občanská a trestní bezúhonnost
- úcta a respekt k lidem s postižením.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Pracovní náplň:
- poskytování přímé obslužné péče o klienty
- pomoc a podpora při osobní hygieně, oblékání, stravování
- pomoc při výdeji léků
- drobné úklidové práce
- náležitý dohled
Dvousměnný provoz: denní (7:00 - 19:00 hod.), noční (19:00 - 7:00 hod.). Plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou. Pracoviště: Dolní Životice, Zámecká 1, nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Platové zařazení:
. 4. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 16.870 Kč do 21 070 Kč),
. plus zvláštní příplatek: 2 800 Kč,
. plus příplatek za směnnost 500 Kč,
. po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení.
Bonusy:
. odborné vzdělávání
. příspěvek na stravování,
. penzijní připojištění nebo přísp. na dětské tábory nebo sportovní aktivity
. zaměstnanecká sleva v lékárně

Harmonogram výběru uchazečů:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 25.10. 2019.
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.
Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu 5. listopadu 2019, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče. Minimální vzděláníStřední odborné (vyučen) SměnnostDvousměnný provoz PracovištěZámecká 1, 747 56 Dolní Životice Mzda minimálně16870 Kč Mzda maximálně21070 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-04T02:20:32

Společnost

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
  • Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
  • Kontakt : Simona Vyhlídalová
  • Telefon : +420 733 164 563,558 877 826
  • E-mail : vedoucidz@zamekdz.cz
  • Adresa : Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

Klíčová slova

řízení

dle

výběrového

hod

dolní

životice

údajů

uchazeči

dobu