Popis- provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových oraganizací a příjemců veřejné finanční podpory posyktované městem Mělník, sestavování plánů interních auditů a veřejnosprávních kontrol, hodnocení a zlepšování řízení efektivnosti rizik, řídích a kontrolních procesů a správy a řízení města
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni případně bakalářském stupni se zaměřením na obor ekonomie nebo účetnictví, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadavky: znalost účetních předpisů pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a rozpočtových pravidel, orientace v legislativě veřejné správy a samosprávy, samostatnost a spolehlivost, dobré komunikační a oraganizační schopnosti, oschota stále se učit a pracovat na vlastním rozvoji
Výhodou: praxe v oboru finanční kontroly a interního auditu ve veřejné správě, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, další znalosti k dané činnosti
Přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení, jméno,příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady :strukturovaný životopis, motivační dopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne straší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín doručení přihlášky: 25.10.2019 do 10:00 na Městský úřad Mělník, personální a mzdové oddělení nám.Míru 1 , 276 01 Mělník, bližší informace na tel: 315 635 430;431 Minimální vzděláníBakalářské SměnnostJednosměnný provoz Pracovištěnáměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1 Mzda minimálně21480 Kč Mzda maximálně32290 Kč Nastoupit od2019-11-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-10-05T01:56:38

Společnost

Město Mělník
  • Město Mělník
  • Kontakt : Oddělení personální a mzdové
  • Telefon : +420 315 635 430;431
  • Adresa : náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Klíčová slova

uchazeče

veřejné

řízení

mělník

místo

kontrol

správy

veřejnosprávních

finanční

stupni