PopisMísto výkonu práce:
Tovární č.p. 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9

Nástup možný ihned.
Popis práce:
Provozní chenik Samostatně obsluhuje výrobní zařízení.
Zodpovídá za dodržování stanoveného technologického postupu výroby dle dokumentu Technologický postup výroby a dle operačního listu, dodržování zásad BOZP a požární ochrany.
Při výrobě výrobků a obsluze zařízení se řídí technologickým postupem výroby (pokud je vypracován), operačním listem, provozními řády zařízení, požárními řády zařízení a pokyny mistra výroby.
Před první výrobou výrobku se seznámí s technologickým postupem výroby (pokud je vyprycován)..
Před zahájením výroby provede kontrolu zařízení (kontrolu čistoty reaktoru, funkčnosti armatur, celistvosti a neporušenosti zařízení). Zjištěné závady nahlásí vedoucímu výroby. Nesmí zahájit výrobu na zařízení, které by pro svůj stav a závady mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, způsobit požár, škody na životním prostředí nebo majetkové škody.
Při výrobě postupuje dle operačního listu. Provádí přípravu surovin (navážení stanoveného množství, odměření, načerpání na odměrky), nasazení surovin do zařízení.
V průběhu výroby sleduje parametry průběhu (teplota, tlak, průběh destilace apod.) a udržuje je v předepsaném rozsahu.
Zaznamenává do operačního listu hodnoty průběhu výroby v rozsahu uvedeném na operačním listu.
Dle operačního listu odebírá vzorky a předává je do laboratoře výroby k provedení mezioperační kontroly.
Provádí úpravu hotového výrobku dle výsledku mezioperační kontroly.
Po schválení mistrem výroby (dle výsledků mezioperační kontroly) provádí čerpání výrobku do zásobníku hotového produktu nebo do obalů dle operačního listu.
Při odchylném průběhu technologie od průběhu předepsaného operačním listem provádí zásah s cílem uvést technologii do rozsahu předepsaných parametrů. Odchylný průběh technologie, který může mít vliv na jakost výsledného produktu nahlásí mistru výroby a vyčká jeho pokynů.
Při odchylném průběhu technologie nebo poruše zařízení, který mohou mít za následek vznik havarijního stavu, provede dle situace, svých znalostí a zkušeností a dle Technologického postupu výroby (je-li v něm takový stav popsán) neprodleně zásah k odvrácení rizika havárie. Současně oznámí co nejdříve vzhledem ke konkrétní situaci tuto skutečnost mistru výroby.
Při obsluze zařízení a manipulaci s látkami je povinen používat předepsané OOPP.
Účastní se zdravotních prohlídek k ověření zdravotní způsobilosti a školení a přezkoušení z odborné způsobilosti v rozsahu požadavků na odbornou způsobilost.
U činností vyžadujících odbornou způsobilost dodržuje stanovené pracovní postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, se kterými byl seznámen při školení a ověření odborné způsobilosti.
Vykonává další činnosti (drobnou údržbu zařízení, nátěry konstrukcí, údržbu ploch) dle pokynů mistra výroby.
Udržuje pořádek na určeném pracovišti, po ukončení výroby provede úklid pracoviště.
Požadovaná odborná způsobilost:
- obsluha tlakových nádob
- obsluha zdvihacích zařízení
- obsluha plynových zařízení

Nabízíme:
Stravování na pracovišti, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, odměny dle individuálních pracovních výsledků

Kontakt: Ing. Michal Urbánek, e-mail: michalurbanek@chemotex.cz Minimální vzděláníStřední odborné (vyučen) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěCHEMOTEX Děčín a. s. - 01 (sídlo), Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9 Mzda minimálně19000 Kč Mzda maximálně20000 Kč Nastoupit od2019-02-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-01-04T02:41:16

Společnost

CHEMOTEX Děčín a.s.
  • CHEMOTEX Děčín a.s.
  • Kontakt : Josef Urbánek
  • Telefon : +420 412 709 212
  • Adresa : CHEMOTEX Děčín a. s. - 01 (sídlo), Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9

Klíčová slova

výroby

dle

zařízení

průběhu

operačního

listu

obsluha

výrobku

rozsahu

operačním