PopisA11 z:10/4/2019 a:17/4/2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací dle seznamu příspěvkových organizací, který je nedílnou součástí vyhlášených konkursních řízení.
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, se sídlem Anenská 656, 738 02 Frýdek-Místek, IČO: 75029774.
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete):
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 3 strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům).
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školy a čestné prohlášení vlastnoručně podepište).
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 10. 5. 2019 na adresu:
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte názvem školy a textem: "konkursní řízení - neotvírat"

Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěRadniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 Mzda minimálně27530 Kč Mzda maximálně32340 Kč Nastoupit od2019-08-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-04-18T01:59:50

Společnost

Statutární město Frýdek-Místek
  • Statutární město Frýdek-Místek
  • Kontakt : PŘIHLÁŠKY DO 10.5.2019
  • Adresa : Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Klíčová slova

školy

frýdekmístek

řízení

ředitele

čestné

anenská

přihlášku

přihlášky

prohlášení

pedagogických