PopisA11 z:4/6/2019
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75105993
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete):
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele školských zařízení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školského zařízení
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje školského zařízení (maximálně 3 strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školského zařízení (ne starší 3 měsíců)
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům).
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi (přihlášku, životopis, koncepci rozvoje školského zařízení, čestné prohlášení vlastnoručně podepište).
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 26. 6. 2019 na adresu:
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jiřího Adámka, ved. Odboru ŠKMaT.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2019
Obálku označte názvem školského zařízení a textem: "konkursní řízení - neotvírat"


Minimální vzděláníÚSO s maturitou (bez vyučení) SměnnostJednosměnný provoz PracovištěRadniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 Mzda minimálně28020 Kč Mzda maximálně33840 Kč Nastoupit od2019-09-01

Stručné info

  • Zveřejněna:2019-06-05T02:33:36

Společnost

Statutární město Frýdek-Místek
  • Statutární město Frýdek-Místek
  • Kontakt : PŘIHLÁŠKY DO 26. 6. 2019
  • Adresa : Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

Klíčová slova

zařízení

školského

ředitele

řízení

frýdekmístek

úředně

měsíců

přihlášku

přihlášky

pedagogických